6В04103-Менеджмент

Менеджмент білім беру бағдарламасы түлегіне бизнес және басқару академиялық дәрежесі беріледі.

Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет саласы:

- экономиканың нақты секторы;

- қаржы-банк жүйесі;

- бизнес және кәсіпкерлік болып табылады.

Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің нысандары: бизнес-құрылымдар, өндірістік өнеркәсіп, әртүрлі меншік түрлері ұйымдары мен фирмалар, мемлекеттік басқару органдары, қаржылық ұйымдар, жобалық және ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-өндірістік, білім беру мекемелері болып табылады.

Бейіндік пәндері – математика + география


Басып шығару