6В04101-Экономика

Бітірген түлекке 6В04101 Экономика беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару академиялық дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызмет саласы болып мемлекеттік органдар, барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеудің басқару органдары және ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.

Экономика білім беру бағдарламасы бітірушілердің кәсіби қызметінің нысандары – республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, меншік нысандары, қызмет түрі, қатысушыларының санаттары (ҚР резидент және резидент емес) әр түрлі қызметтегі экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және сараптамалық ұйымдар мен кәсіпорындар; ғылыми-зерттеу институттар, бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, білім беру мекемелері.

Бейіндік пәндері – математика + география


Басып шығару