5В030100-Құқықтану

Кәсіби қызмет түрлері :

Құқықтану мамандығы бойыншаи бакаклаврлар мындай кәсіби қызмет түрін атқара алады:

- ҚР мемлекеттік органдары мен мекемелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі;

- Ішкі істер, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура, сот мкемеері және т.б. органдарда құқық қорғау қызметі;

- Заң кеңесшісі, адвокат есебінде заңдық жне кеңес беру қызметі;

- Орта және орта кәсіптіп білім беретін оқу орындарында педагогикалық қызмет;


Басып шығару