Халықаралық қатынастар

Халықаралық қатынастар ББ мақсаттары:

халықаралық қатынастарды, әлемдік саясатты, дипломатияны және мемлекеттің сыртқы саясатын ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы әдіснамасы мен әдістерін, "Халықаралық қатынастар" мамандығы пәндерін, ЖОО-дағы саяси пәндерді оқыту әдістемесін, халықаралық дағдарыстар мен халықаралық қауіпсіздікке төнетін қатерлерді бағалау, болжау және бейтараптандыру дағдыларын меңгерген, негізгі кәсіптік құзыреттерді іске асыруға дайындық деңгейі жоғары бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, еңбек нарығының өзгеретін жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті және халықаралық жағдайды және конфликтогендік әлеуетті талдау дағдыларын қалыптастыру

1.Біліктілігі

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне "гуманитарлық ғылымдар магистрі"академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру магистрлері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман ретіндегі жұмыс өтіліне талап қойылмай, мынадай лауазымдарда бола алады::

- референт, сарапшы, талдаушы, консультант;

 тиісті шет тілі бойынша аудармашы-референт;

 ҚР ғылыми және білім беру ұйымдарының қызметкері.

  1. Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы

2.1 кәсіби қызмет саласы

"Халықаралық қатынастар" мамандығы бойынша Магистр өзінің кәсіби қызметін халықаралық қатынастар саласында жүзеге асырады:

- жаһандық саяси, экономикалық, әскери, экологиялық, мәдени-идеологиялық және өзге де процестерді реттеу;

- мәдениет, ғылым және білім саласындағы халықаралық байланыстар;

- ҚР дипломатиясы және сыртқы саясаты;

- Қазақстан өңірлерінің трансшекаралық байланыстары;

- заманауи жаһандық мәселелер мен процестерді талдау негіздері;

- халықаралық қатынастар, әлемдік саясат және халықаралық қауіпсіздікті кешенді қамтамасыз етудегі жоғары білім беру саласында.

2.2 кәсіби қызмет объектілері

"Халықаралық қатынастар" мамандығы бойынша магистрдің кәсіби қызметінің объектілері::

мемлекеттік ведомстволар, республикалық және өңірлік мемлекеттік билік пен басқару органдары-халықаралық бөлімдердің, департаменттер мен шетелдік өкілдіктердің кіші және қосалқы персоналы ретінде (кіші буын аудармашылары және ілесіп жүретін адамдар, сарапшылар, референттер, оның ішінде ақпарат жинау жөніндегі референттер, хатшы-аудармашылар, ақпараттық және қосалқы бөлімшелердің техникалық орындаушылары);

- халықаралық ұйымдарда -сарапшы, референт, қосалқы персонал және кіші буын аудармашылары ретінде;

- қазақстандық және шетелдік бизнес-құрылымдар, халықаралық байланысты қолдайтын немесе халықаралық проблематикамен айналысатын коммерциялық емес және қоғамдық ұйымдар - кіші және қосалқы персонал ретінде (сарапшылар, ақпарат жинау жөніндегі референттер, кіші буын аудармашылары, хатшы-аудармашылар, зертханашылар, үйлестірушілердің ассистенттері, жобалардың атқарушы хатшылары);

- бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары-халықаралық мәселелер бойынша репортер, Қосалқы персонал және кіші буын аудармашылары ретінде.

- ғылыми-зерттеу, сараптамалық қоғамдастықтар-кіші ғылыми қызметкерлер, сарапшылар, ғылыми жобаларды орындаушылар, зертханашылар ретінде;

- оқытушы ретінде білім беру ұйымдары (ЖОО, колледждер, арнаулы орта оқу орындары);

2.4 кәсіби қызмет түрлері

"Халықаралық қатынастар" мамандығы бойынша білім магистрі келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады::

- ұйымдастыру-әкімшілік;

- зерттеу-жобалау;

-ақпараттық-аналитикалық;

- Консультативтік-сараптамалық


Басып шығару