Әлеуметтану

«Әлеуметтану» білім беру бағдарламасының мақсаты:

"Әлеуметтану" дайындау бағыты бойынша бакалаврды дайындау, әлеуметтанулық және маркетингтік зерттеулер жүргізуді функционалдық қамтамасыз етуге қабілетті, аналитика, маркетинг және әлеуметтік консалтинг нарығында аналитикалық және консалтингтік қызмет көрсету.

«Әлеуметтану» білім беру бағдарламасының түлегіне «әлеуметтік ғылымдар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Бітіруші түлек мемлекеттік қызмет құрылымдарында әлеуметтанушы -талдаушы; әлеуметтік, ғылыми зерттеу орталықтарында, әлеуметтанушы-зерттеуші; жетекші маман, білім беру ұйымдарында әлеуметтанушы; әлеуметтік қызметкер, өндірістік, жеке және консалтингтік ұйымдарда маркетолог, менеджер, Public relations саласындағы қызмет атқара алады.


Басып шығару