Дүниежүзі тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

Мақсаты:

Жоғары сапалы білім мен университеттің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге қабілетті ғылымды, білім беру мен өндірісті біріктіру негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие қызметін жүзеге асыру.

Міндеттер:

-оқу және тәрбие үрдістерін біріктіру үшін ұйымдастыру-нормативтік, кадрлық, бағдарламалық-әдістемелік және басқа да жағдайларды жасау арқылы университет қызметін жетілдіру;

- білім беруді ақпараттандыру және оқытудың жаңа технологияларын енгізу;

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау;

- әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігіне ықпалдасу, халықаралық ұйымдар мен бірлестіктерге қатысу;

-корпоративтік басқару және әлеуметтік әріптестік жүйесін дамыту, ЖОО-ны қаржыландыруды әртараптандыру;

Осыған орай, әрбір бағыт бойынша мынадай стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және күтілетін нәтижелер анықталды. БҚМУ-дың даму стратегиясын іске асырудың негізгі кезеңдеріне сәйкес болжамдық көрсеткіштер берілген. Кафедра қызметінің негізгі басым бағыттары миссиялар мен стратегияларды талқылау нәтижелері бойынша анықталған.:

ҚР экономикасының индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктерін, ішкі және сыртқы еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыратын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау.

Осы міндетті іске асыру арқылы қол жеткізілетін болады.:

- шетелдік серіктес жоғары оқу орындарының ұқсас бағдарламаларына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнын үйлестіру;

-білім беру бағдарламаларын еуропалық және ұлттық біліктілік шеңберінің талаптарына сәйкес келтіру;

-білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға әлеуметтік әріптестер мен жұмыс берушілерді тарту;

- білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің академиялық ұтқырлығын дамыту;

- шетелдік білім алушыларды білім беру бағдарламаларына, оның ішінде ағылшын тілінде іске асырылатын бағдарламаларға тарту;

- ERASMUS MUNDUS, DAAD және т. б. халықаралық бағдарламаларға қатысушыларды арттыру;

- жаңа қос дипломды білім беру бағдарламаларын ашу;

- білім алушыларды ғылыми зерттеулерге тарту;

- іргелі және қолданбалы жобалар тақырыбына сәйкес дипломдық, магистрлік және докторлық диссертациялардың тақырыптарын бекіту арқылы білім мен ғылымның интеграциясы;

Елдің индустриялық-инновациялық даму жобалары үшін кадрлар даярлау аса маңызды міндет болып табылады. Қойылған міндетті шешу қамтамасыз етілетін болады:

- жұмыс берушілерді тарта отырып, әзірленген, экспертизадан өткен білім беру бағдарламаларын іске асыру арқылы;

- түлектердің біліктілігін бағалауға кәсіби қауымдастықтарды тарту;

- мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындар есебінен білім беру қызметін қаржыландыру көздерін кеңейту, кейіннен жұмысқа орналастыра отырып, өндірістік практикадан өту үшін шарттар жасасу;

- бакалавриатта, магистратурада бітіруші біліктілік жұмыстарына кеңес беру және жетекшілік ету жұмыстарына практик мамандарды тарту;

- кәсіби ассоциациялармен аккредитацияланған түлектер қатарынан кадр резервін қалыптастыру бойынша шарттар жасау және т. б.;

Кафедра мамандықтарының пәндері бойынша оқу үдерісі қажетті оқу және әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілген. Негізгі және қосымша әдебиеттер үнемі жаңартылып отырады, толықтырылады және оқытылатын пәндердің барлық салаларын қамтиды. Кафедраның ПОҚ пәндер бойынша интернет-ресурстарға сілтемелер тізімін дайындады, сондай-ақ мамандықтар пәндері бойынша электронды материалдар банкін, соның ішінде тест тапсырмаларын жинады. ПОҚ жыл сайын электронды оқулықтар мен құралдарды жаңартып отырады. Кафедраның Ресеймен, Башкириямен, Польшамен халықаралық байланыстары бар. Студенттердің тәжірибесі әкімшілік жүйесі, көші-қон полициясы департаменті, кеден комитеті, сондай-ақ әр түрлі меншік түріндегі мекемелер базасында жүргізіледі.

Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы келесі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық дағдыларға ие жоғары білікті мамандарды дайындау бағытында жұмыс істейді: "Халықаралық қатынастар"(бакалавриат); "регионоведение" (бакалавриат); "Әлеуметтану" (бакалавриат));

Кафедра оқытушылары ҚР БҒМ төсбелгілерінің иегерлері: профессор А. М. Нұрғалиева-Қазақстан Республикасының ғылым саласындағы жетістіктері үшін "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төсбелгісімен; білім және ғылым жүйесін дамытуға қосқан жетістіктері үшін доцент А. Ш. Журасова "Құрмет" төсбелгісімен, білім және ғылым жүйесін дамытуға қосқан жетістіктері үшін, доцент Б. С. Боранбаева және аға оқытушы Г. Н. Есеева ҚР БҒМ құрмет грамоталарымен марапатталды.

Доцент А. Ш. Журасова - "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы"атағының иегері.


Басып шығару